Echografie

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Echografie

Wat is de toegevoegde waarde in de praktijk ?

Het gebruik van diagnostische echografie binnen een (sport) fysiotherapie praktijk heeft als doel om visueel inzicht te krijgen in de vermeende pathologie van de patiënt. Hierdoor kan er sneller een diagnose worden gesteld en daarmee het meest juiste behandelbeleid worden gestart. Tijdens de behandelingen kan men met behulp van diagnostische echografie regelmatig visuele feedback krijgen betreffende de ontwikkeling van de aandoening en het gevolgde beleid. Indien nodig kan het beleid tussentijds worden aangepast naar aanleiding van de in beeld gebrachte resultaten.

 

Aangezien veel schouderaandoeningen gepaard gaan met peesaandoeningen is echografie de meest voor de hand liggende eerste beeldvormende techniek bij schouderonderzoek. Hoewel echografie een lange leercurve heeft, is het een toepassing die in de eerste lijn steeds meer wordt toegepast.

Naast peesmateriaal, bursa en botstructuren, zijn ook het ventrale, caudale en dorsale labrum te beoordelen met echografie. Het dynamisch gedrag tijdens abductie geeft inzicht in het al of niet voldoende caudaalglijden van het caput humeri en geeft informatie over impingement van de subacromiale structuren als de bursa SASD en pezen van de rotator cuff. Tevens is het AC-gewricht te beoordelen op vorm en stabiliteit.

 

 

 

Er zijn geen extra kosten verbonden aan een echografie binnen TRC Fysiotherapie.

Menu
googlee028a8caf06a6c3b.html